ปฐมบทแห่งการก่อกำเนิดบุญญานุภาพแห่งพุทธภูมิ
 มูลนิธิพุทธภูมิธรรม

มีเป้าหมายการดำเนินงาน 3 ด้าน

 
1. ผดุงพระกรรมฐาน

 
2. ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และผู้เดือดร้อน

3. ช่วยเหลือชีวิตสรรพสัตว์

การสืบสานพระพุทธศาสนา

เสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กทม. 8.30น. พบกัน (หน้าพระอุโบสถ วัดระฆังฯ) เราจะมารวมตัวกันสร้างบุญใหญ่ ทอดผ้าป่า (โปรดนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและแมสติดมือมาเพื่อร่วมกันล้างห้องน้ำห้องสุขาของวัด)

บุญสูงสู่ยอด ถวายพุทธบูชา หุ้มยอดทองคำพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร จำนวน 3 กิโลกรัมสุดท้าย ก่อนปิดโครงการ ยิ่งแชร์ยิ่งได้บุญ ร่วมบุญตามศรัทธา หรือ ร่วมบุญทุก 999 บาทได้นำชื่อไปเขียนบนแผ่นทองคำแท้ 2 ชื่อนามสกุลก่อนนำไปหลอมเป็นปลียอดฉัตรทองคำส่วนสุดท้าย สแกน QR Code เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติ

ครั้งเดียวในรอบปี❗️ร่วมบุญหนึ่งครั้ง ได้ถวายพุ่มกฐิน พร้อมบริวารถึง 11วัด ทั้งวัดสายพระอรหันต์และสายพระโพธิสัตว์ #เปิดเจ้าภาพกองละ10,000บาท #ได้ติดชื่อนามสกุล5ชื่อบนพุ่มกฐินทั้ง11 #สามารถทยอยโอนมาเดือนละหนึ่งพันบาทกว่าจะถึงช่วงกฐินตุลาคมก็ครบหมื่นพอดี #หรือร่วมบุญตามศรัทธา

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร พร้อม ผู้แทนมูลนิธิพุทธภูมิธรรมโดยมี- พระครูกิตติธรรมนิวิฐ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระครูสกลวรานุกิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมฯ และคณะสงฆ์ของวัด อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม พลตรีฉัตรไชย ประจุศิลป เลขาฯ มูลนิธิฯ 

การพัฒนาสังคมและสันติสุข

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย Kick off โครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 ทั่วประเทศ โดยมีนายอนันต์ ดนตรี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Kick off โครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 พร้อมด้วยนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กและครอบครัว

พม. ผนึกกำลังภาคี ร่วมกันพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย ให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการทำความดีเพื่อสังคมกว่า 450 คนกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และมูลนิธิพุทธภูมิธรรมดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการประกวดคลิปวิดีโอ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม" ประจำปี 2567 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 18.00 น. ณ กระทรวง พม.

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม สนับสนุน กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายกเพื่อโครงการบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก จ.นครนายก โดยอาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ลงพื้นที่จังหวัดนครนายก มอบเงินร่วมทำบุญ เพื่อจัดสร้างบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก (ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) พบว่าส้วมพังมานานแล้ว อยู่กัน 5-6 คน แบบไม่มีส้วม เห็นแล้วก็ยิ่งขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินจะได้สร้างบ้านได้จนสำเร็จต่อไป

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนายวิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธภูมิธรรม นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธภูมิธรรม และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฟังการแสดงธรรมเทศนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติธรรม การพัฒนาจิต เจริญภาวนา จากหลวงปู่คลาด ครุธัมโม และเรื่อง ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน จากพระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตวิโร (พระอาจารย์กอไผ่) ในกิจกรรม ฟังพระธรรมเทศนาส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จัดขึ้นโดยกระทรวง พม. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม

การช่วยเหลือชีวิตสรรพสัตว์

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ขอเชิญร่วมไถ่ชีวิตวัว(ขาเจ็บ) และ วัวผองเพื่อน 32 ตัว จากโรงฆ่าสัตว์ ย่านหนองจอก กรุงเทพฯ เจ้าภาพตัวละ 26,000 บาทโดยมีความตั้งใจช่วยชีวิตกลุ่มนี้ให้เร็วที่สุด ... เพื่อให้รอดพ้นจากมือมัจจุราชโดยเร็ว ... เนื่องด้วยในระหว่างนี้ ทีมจิตอาสาที่เข้าไปประสานงานโรงฆ่าสัตว์ ได้พบวัวกลุ่มนี้ได้ขอยื้อชีวิต ไว้จากโรงฆ่าสัตว์เพื่อขอประวิงเวลารวบรวมเงินไถ่ชีวิตเหล่านี้ออกมาหลังจากไถ่ชีวิตแล้ว จะมีการทำสัญญาส่งมอบให้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในหน่วยงานภาคตะวันออก รับเลี้ยงดูแลให้มีสุขตลอดอายุขัย

เมื่อวันที่ 20 พ.ค 67 อาจารย์วิจักษ์ณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโค-กระบือไถ่ชีวิต ณ เรือนจำ มทบ. 11 (โดยเรือนจำ มทบ. 11 เป็นหน่วยรับผิดชอบ)

คุณวารุณี บันลือรัตน์ เป็นผู้แทน อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม มอบ โค จำนวน 30 ตัว จาก มูลนิธิพุทธภูมิธรรม

21 เมษายน 67 วันก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม นำประชาชนปล่อยปลาและสรรพสัตว์มากมาย ช่วยชีวิตที่หน้าเขียงตลาดเช้า ได้แก่ ปลาไหล ปลาหมอ ปลาดุก หอย กบ เต่า ที่พุทธจักษุวิชชาลัย จ.นครปฐม

"มูลนิธิพุทธภูมิธรรม" ผดุงพระกรรมฐาน สร้างพุทธปัญญา ช่วยเหลือมนุษย์ และสรรพสัตว์ จากศรัทธาอันแรงกล้า ที่เชื่อมั่นว่า “โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา หรือ เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก” คือพลัง แห่งความสงบสุข อันเป็นแก่นสำคัญ ที่เราได้ยึดถือ และปฏิบัติเสมอมา... เพราะความรักความเมตตาทั้งกับตนเอง ผู้อื่น สรรพสัตว์ สรรพจิตทั้งหลาย  "มูลนิธิพุทธภูมิธรรม" จึงก่อตั้งขึ้นมา อ่านต่อคลิก
            มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. ส่งเสริมงานสาธารณกุศลและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
  2. เพื่อช่วยเหลืองานสาธารณกุศลทางศาสนาต่าง ๆ ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้คนเป็นคนดี
  3. ส่งเสริมงานสาธารณกุศลช่วยเพื่อนมนุษย์ และสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อน และอันตราย
  4. ดำเนินการการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมถึงการร่วมมือหรือเป็นสื่อกลางประสานงาน ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนองค์กรการกุศลอื่น ๆ ดำเนินการกิจกรรมการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ 

  5. พิจารณาใช้ประโยชน์เทคโนโลยีด้านการสื่อสารในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบทความ หรือสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือยกระดับคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต

  6. ไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองทั้งปวง

image
วิสัยทัศน์ ของมูลนิธิพุทธภูมิธรรม คือ เป็นองค์กรการกุศล
ที่มีความมั่นคงโปร่งใส ทันสมัย เชิดชูสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีศักยภาพ
สนับสนุนงานด้านสาธารณกุศล
ตลอดจนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
และสรรพสัตว์ อย่างมีประสิทธิภาพ
image
"เชิญมาร่วมกันสร้างรากฐาน เสาแห่งความแข็งแกร่ง
แห่งเมตตาธรรม ผ่านกิจกรรม สร้างจิตพุทธะแห่งความดีงามและบริสุทธิ์อย่างแท้จริง”
    
สามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ในทุกสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ที่
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 131-3-83365-4
บัญชี มูลนิธิพุทธภูมิธรรม
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้