ปฐมบทแห่งการก่อกำเนิดบุญญานุภาพแห่งพุทธภูมิ
 มูลนิธิพุทธภูมิธรรม

มีเป้าหมายการดำเนินงาน 3 ด้าน

 
1. ผดุงพระกรรมฐาน

 
2. ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และผู้เดือดร้อน

3. ช่วยเหลือชีวิตสรรพสัตว์

การสืบสานพระพุทธศาสนา

ขอเชิญลูกหลานหลวงปู่หลวงตาทุกท่าน สวดมนต์เพื่อแผ่นดินกับหลวงตาม้าและทอดผ้าป่าเพื่อถวายทุกโครงการบุญของหลวงตา เสาร์ 27 เมษายน 2567 11.00-21.30น. ***ช่วงไฮไลท์ 18.00-21.30น.***ที่ Sea Complex Convention & Community Hall (ศูนย์ประชุม ซี คอมเพล็ก คอนเว็นชั่น แอนด์ คอมมิวนิตี้ ฮอลล์) ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (มีที่จอดรถเยอะ) Google Maphttps://maps.app.goo.gl/b3deYNWaieh6HUYt6 มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์กับหลวงตาม้า (พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร) วัดถ้ำเมืองนะ พร้อมทอดผ้าป่าถวายหลวงตาม้า ทุกโครงการ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและประโยชน์แห่งส่วนรวม สืบไปร่วมบุญค่าสถานที่ ค่าน้ำไฟ และทอดผ้าป่าธนาคารกสิกรไทยเลขที่ 131-3-83390-5 ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ส่งหลักฐานการร่วมบุญและรายชื่อที่ Line Official Account กด ⬇️https://lin.ee/k82SI8J คณะทำงานจะพริ้นชื่อนามสกุลถวายหลวงตาม้ากำหนดการวันที่ 27 เมษายน 2567 11.00 น คอร์สเรียนมโนมยิทธิ ฟรีโดยอาจารย์ แม่ฉัตรมาลา คำปานลงทะเบียนเรียนได้ที่ Line Official Account กด ⬇️https://lin.ee/k82SI8J ภายในวันที่ 20 เม.ย.67 เพราะต้องเตรียมพานครู-นำฝึกมโนมยิทธิ-ถามตอบการฝึก-แบ่งปันประสพการจากการฝึก14.00น คอร์สเรียนศาตร์จักรพรรดิ ฟรีโดยแม่ชีประภัสสร ประทุมศรี (แม่ชีปิ๊ก)ลงทะเบียนได้ที่Line Official Account กด ⬇️https://lin.ee/k82SI8Jภายใน 20เมย.67 เพื่อจัดเตรียมสถานที่-สอนกรรมฐานตามศาสตร์หลวงปู่ดู่-ถามตอบการ แผ่แมตตา, ปรับภาพภูมิ,ครอบวิมาน และการใช้ลูกแก้วจักรพรรดิ16.00 น. เริ่มให้คนเข้าห้องประชุม (ไม่ให้เข้าก่อนเพราะอาจรบกวนการเข้ากรรมฐาน และไม่ส่งเสียงในห้องประชุมระหว่างมีการฝึกกรรมฐาน) ในช่วงเวลา 18:00 - 19:00 น. สวดมนต์รอบ 6 โมงเย็น หลวงตาแจกประคำ19.15 น. ร่วมทอดผ้าป่าถวายหลวงตาม้าเวลา 19:30 น. หลวงตาม้าเทศบรรยายธรรม เวลา 20.30 น. : สวดมนต์พร้อมเพรียงกัน หลังงานครั้งนี้หลวงตาอาจจะงดการเดินทางนอกสถานที่ ยกแว้นสาขาของวัด เนื่องจากสุขภาพขององค์หลวงตาขอโมทนาสาธุการ

ครั้งเดียวในรอบปี❗️ร่วมบุญหนึ่งครั้ง ได้ถวายพุ่มกฐิน พร้อมบริวารถึง 11วัด ทั้งวัดสายพระอรหันต์และสายพระโพธิสัตว์ #เปิดเจ้าภาพกองละ10,000บาท #ได้ติดชื่อนามสกุล5ชื่อบนพุ่มกฐินทั้ง11 #สามารถทยอยโอนมาเดือนละหนึ่งพันบาทกว่าจะถึงช่วงกฐินตุลาคมก็ครบหมื่นพอดี #หรือร่วมบุญตามศรัทธา

ด้วย พระอุโบสถและพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์อันเป็นพระประธาน ในพระอุโบสถ มีอายุกาลกว่า ๖๐๐ ปี ของวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งถือเป็นปูชนียสถานเก่าแก่พร้อมองค์พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ศิลปะล้านนา สกุลช่างน่าน ในยุคศตวรรษ ที่ ๒๐ และเป็นโบราณวัตถุ ที่ทรงคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้เกิด ความภาคภูมิใจ

อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม เป็นผู้แทนมูลนิธิฯในการร่วมบุญ และเป็นเจ้าพิธีนำอธิษฐานจิต ยกฉัตรพระประธาน อันศักดิ์สิทธิ์ และนำชื่อผู้ร่วมบุญนำขึ้นโต๊ะบวงสรวง เชิญท่าน รับพลังบุญใหญ่ ขอโมทนาสาธุการครับ

การพัฒนาสังคมและสันติสุข

ขอเชิญชวนน้อง ๆ อายุไม่เกิน 25 ปี ทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการการประกวดคลิปวิดีโอ Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2567 เพื่อชิงทุนการศึกษา รวม 160,000 บาท ️เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2567

อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนกัลยาณมิตร มอบเงินจำนวน 20,000 บาทร่วมทำบุญถวายพระภิกษุสงฆ์และสมทบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในพื้นที่แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม โดย พลเอก ปิยพงศ์ กลิ่นพันธ์ุ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมทั้งผู้นำบุญภาคี ในภาคส่วนต่างๆ อาทิผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม, หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบก, ผู้แทนมูลนิธิฯ นายสุนทร ฉายโอภาส อาจารย์ฐานิตพัฒน์ สงเคราะห์, ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ในการดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก พร้อมได้พูดคุยรับฟังเหตุผลและความต้องการของหน่วยงาน ในการช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชนในมิติต่างๆ

การช่วยเหลือชีวิตสรรพสัตว์

ชวนไถ่ชีวิตสัตว์ที่จะถูกฆ่ามหาศาล เหมาหมดตลาดเช้าทั้งปลา หอย เต่า กบเพื่อนำไปปล่อยที่ท่าน้ำ นำโดย อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม งานบุญวันอาทิตย์ที่ 21เมษายน 67 เวลา 09.00น. ณ พุทธจักษุวิชชาลัย พุทธมณฑลสาย 6 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม เป็นตัวแทนกัลยาณมิตร ทำพิธีไถ่ชีวิตโค 9 ชีวิต ณ จ.ปราจีนบุรี ที่เตรียมมอบให้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานในกองทัพ

โปรดช่วยกันแชร์ #เรามีเวลาไม่มากปิดรับ29กุมภาพันธ์2567 เรากำลังจะช่วยชีวิตวัว 7 ตัว ประกอบด้วย วัวแม่ลูกตัวเมีย (2) วัวแม่ลูกตัวผู้ (2) วัวท้อง (2) ลูกวัว (1) รวม 7 ตัว 9 ชีวิต

กุศลใหญ่ส่งท้ายปีสำเร็จแล้ว❗️เราสามารถไถ่ชีวิตโค 14 ตัว สำเร็จแล้ว❗️(อีก1ตัวได้รับการช่วยชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้ว) หลวงปู่คลาด ครุธัมโม และพระอาจารย์ปู เมตตาพาหมู่คณะไปดูความเป็นอยู่ของวัว น้องๆได้อยู่ในสถานที่ธรรมชาติเต็มไปด้วยน้ำและหญ้าฟาง ช่างมีความสุขสงบร่มเย็นภายใต้บารมีธรรมแลความเมตตาขององค์หลวงปู่คลาด วัดป่าบ้านใหม่ จ.อุดรธานี โดยเฉพาะน้องวัวเด็กที่ยังไม่อย่านม สีขาว ผิวเนียนสวย น่ารักน่าเอ็นดูมาก ดูน้องเค้ามีความสุขและไม่กลัวคนแล้ว

"มูลนิธิพุทธภูมิธรรม" ผดุงพระกรรมฐาน สร้างพุทธปัญญา ช่วยเหลือมนุษย์ และสรรพสัตว์ จากศรัทธาอันแรงกล้า ที่เชื่อมั่นว่า “โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา หรือ เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก” คือพลัง แห่งความสงบสุข อันเป็นแก่นสำคัญ ที่เราได้ยึดถือ และปฏิบัติเสมอมา... เพราะความรักความเมตตาทั้งกับตนเอง ผู้อื่น สรรพสัตว์ สรรพจิตทั้งหลาย  "มูลนิธิพุทธภูมิธรรม" จึงก่อตั้งขึ้นมา อ่านต่อคลิก
            มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. ส่งเสริมงานสาธารณกุศลและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
  2. เพื่อช่วยเหลืองานสาธารณกุศลทางศาสนาต่าง ๆ ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้คนเป็นคนดี
  3. ส่งเสริมงานสาธารณกุศลช่วยเพื่อนมนุษย์ และสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อน และอันตราย
  4. ดำเนินการการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมถึงการร่วมมือหรือเป็นสื่อกลางประสานงาน ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนองค์กรการกุศลอื่น ๆ ดำเนินการกิจกรรมการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ 

  5. พิจารณาใช้ประโยชน์เทคโนโลยีด้านการสื่อสารในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบทความ หรือสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือยกระดับคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต

  6. ไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองทั้งปวง

image
วิสัยทัศน์ ของมูลนิธิพุทธภูมิธรรม คือ เป็นองค์กรการกุศล
ที่มีความมั่นคงโปร่งใส ทันสมัย เชิดชูสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีศักยภาพ
สนับสนุนงานด้านสาธารณกุศล
ตลอดจนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
และสรรพสัตว์ อย่างมีประสิทธิภาพ
image
"เชิญมาร่วมกันสร้างรากฐาน เสาแห่งความแข็งแกร่ง
แห่งเมตตาธรรม ผ่านกิจกรรม สร้างจิตพุทธะแห่งความดีงามและบริสุทธิ์อย่างแท้จริง”
    
สามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ในทุกสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ที่
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 131-3-83365-4
บัญชี มูลนิธิพุทธภูมิธรรม
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้