"ปฐมบทแห่งการก่อกำเนิด มูลนิธิพุทธภูมิธรรม"

 

 

  ปฐมบทแห่งการก่อกำเนิด บุญญานุภาพแห่งพุทธภูมิ บัดนี้คณะทำงาน มีความยินดี ที่จะประกาศว่า มูลนิธิฯ ได้รับการจดจัดตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 5 เดือน 5 ปี 65 (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6) ภายใต้ชื่อ "มูลนิธิพุทธภูมิธรรม" ผดุงพระกรรมฐาน สร้างพุทธปัญญา ช่วยเหลือมนุษย์ และสรรพสัตว์ จากศรัทธาอันแรงกล้า ที่เชื่อมั่นว่า “โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา หรือ เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก” คือพลัง แห่งความสงบสุข อันเป็นแก่นสำคัญ ที่เราได้ยึดถือ และปฏิบัติเสมอมา... เพราะความรักความเมตตาทั้งกับตนเอง ผู้อื่น สรรพสัตว์ สรรพจิตทั้งหลาย  "มูลนิธิพุทธภูมิธรรม" จึงก่อตั้งขึ้นมา มูลนิธิพุทธภูมิธรรม คือองค์กรการกุศล ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่เกิดจากการรวมตัว ของชมรมรักการทำบุญ และกองบุญโภคทรัพย์ รวมถึงกัลยาณมิตร - ภาคีเครือข่าย ผู้มีปณิธานแรงกล้า ในสาธารณกุศล โดยมีปณิธาณคือ  “ผดุงพระกรรมฐาน สร้างพุทธปัญญา แด่ทุกสรรพสัตว์”  โดยยึดถือหลัก  “ทำดีด้วยใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้”  โดยมีอาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ


มูลนิธิพุทธภูมิธรรม มีเป้าหมายการดำเนินงาน 3 ด้าน1.การสืบสานพระพุทธศาสนา
     โดยการส่งเสริมพระรัตนตรัยให้คงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาและแผ่นดินไทยด้วยการผดุงพระกรรมฐาน อาทิ โครงการอุปถัมภ์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ, โครงการเสบียงบุญเดือนเกิด, โครงการ ศูนย์สุขภาพสงฆ์ และโครงการจิตอาสา เป็นต้น
         การเผยแผ่ธรรมะ, การปฏิบัติบูชาอันเป็นแก่นแท้ความหลุดพ้นจากความทุกข์ อย่างแท้จริง, การบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมวัด ศาสนสถานต่างๆ โดยที่ผ่านมาได้นำบูรณปฏิสังขรณ์และหุ้มทองคำยอดฉัตรพระธาตุท่าอุเทน จ.นครพนม, พระธาตุพระพุทธบาทบัวบก จ.อุดรธานี, พระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร, พระธาตุเจดีย์ และศาสนสถาน สำคัญต่างๆ มากมาย


2.การพัฒนาสังคมและสันติสุข
   เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้พ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อน และอันตรายส่งเสริม การยกระดับคุณภาพชีวิต แก่ผู้เดือดร้อน - ผู้ประสบภัย - ผู้ยากไร้ อาทิ โครงการมอบถุงยังชีพ และช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย - ยากไร้ ตามเหตุปัจจัย กว่า 20,000 ครอบครัว, โครงการมอบทุนการศึกษา - การส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างเยาวชน ให้เติบโต เป็นผู้ใหญ่ ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม เป็นพลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศ, โครงการส่งเสริมสุขภาพ, รวมถึงการช่วยเหลือประชาชน ในมิติต่างๆ อาทิการมอบเรือกู้ภัย ให้กับสมาคม เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นต้น


3.การช่วยสรรพสัตว์
โดยการผนึกกำลัง และสนับสนุนการช่วยชีวิต สรรพสัตว์ ในมิติต่างๆ กับภาคีเครือข่าย ทั่วประเทศ อาทิ ไถ่ชีวิตโค,กระบือ, เต่า, ปลา, และอื่นๆ กว่าล้านชีวิต และส่งเสริมการลด - ละ - เลิก การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มูลนิธิพุทธภูมิธรรม มุ่งมั่นสานต่อ ปณิธานอันแรงกล้า และพร้อมที่จะจับมือภาคีเครือข่าย ที่มีจิตวิญญาณเดียวกัน เพื่อเพิ่มพลานุภาพ ในการร่วมสืบสาน พระพุทธศาสนา ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณ ยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุด แด่ส่วนรวมตลอดไป


"เชิญมาร่วมกันสร้างรากฐาน เสาแห่งความแข็งแกร่ง
แห่งเมตตาธรรม 
ผ่านกิจกรรม สร้างจิตพุทธะแห่งความดีงามและบริสุทธิ์อย่างแท้จริง”     

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้