ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย Kick off โครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 ทั่วประเทศ โดยมีนายอนันต์ ดนตรี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Kick off โครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 พร้อมด้วยนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กและครอบครัว

พม. ผนึกกำลังภาคี ร่วมกันพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย ให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการทำความดีเพื่อสังคมกว่า 450 คนกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และมูลนิธิพุทธภูมิธรรมดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการประกวดคลิปวิดีโอ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม" ประจำปี 2567 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 18.00 น. ณ กระทรวง พม.

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม สนับสนุน กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายกเพื่อโครงการบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก จ.นครนายก โดยอาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ลงพื้นที่จังหวัดนครนายก มอบเงินร่วมทำบุญ เพื่อจัดสร้างบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก (ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) พบว่าส้วมพังมานานแล้ว อยู่กัน 5-6 คน แบบไม่มีส้วม เห็นแล้วก็ยิ่งขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินจะได้สร้างบ้านได้จนสำเร็จต่อไป

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนายวิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธภูมิธรรม นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธภูมิธรรม และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฟังการแสดงธรรมเทศนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติธรรม การพัฒนาจิต เจริญภาวนา จากหลวงปู่คลาด ครุธัมโม และเรื่อง ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน จากพระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตวิโร (พระอาจารย์กอไผ่) ในกิจกรรม ฟังพระธรรมเทศนาส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จัดขึ้นโดยกระทรวง พม. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม

ขอเชิญชวนน้อง ๆ อายุไม่เกิน 25 ปี ทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการการประกวดคลิปวิดีโอ Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2567 เพื่อชิงทุนการศึกษา รวม 160,000 บาท ️เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2567

อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนกัลยาณมิตร มอบเงินจำนวน 20,000 บาทร่วมทำบุญถวายพระภิกษุสงฆ์และสมทบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในพื้นที่แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม โดย พลเอก ปิยพงศ์ กลิ่นพันธ์ุ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมทั้งผู้นำบุญภาคี ในภาคส่วนต่างๆ อาทิผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม, หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบก, ผู้แทนมูลนิธิฯ นายสุนทร ฉายโอภาส อาจารย์ฐานิตพัฒน์ สงเคราะห์, ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ในการดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก พร้อมได้พูดคุยรับฟังเหตุผลและความต้องการของหน่วยงาน ในการช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชนในมิติต่างๆ

อาจารย์ วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ร่วมกิจกรรม สวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ แผ่เมตตา เนื่องในวันมาฆบูชา ที่จัดโดยกระทรวงฯ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวง ฯ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมนำจิตใจเพิ่มพูนกำลังสมาธิธรรม ปัญญาธรรม นำสู่ประโยชน์ต่อการช่วยสังคม ขอส่งผลบุญ และ มงคลอธิษฐานนี้ ให้แด่ กัลยาณมิตร ให้ท่านและครอบครัว เจริญสุข เจริญธรรม ตลอดปีและตลอดไป ตราบถึง พระนิพพาน เทอญ...    

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ร่วมพลังบุญ สมทบทุนการศึกษา 20,000 บาท ให้เด็กและเยาวชน อนาคตของชาติ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในงานวันสถาปนา พัน ซบร. กรม สน.2 พล.ร.2 รอ.

ร่วมทานบารมี บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสุขให้เพื่อนร่วมชาติ ร่วมบำเพ็ญบุญกุศล ในพื้นที่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ในฐานะเป็นองค์กรสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเด่น 13 ม.ค. 67 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 มูลนิธิพุทธภูมิธรรม โดย นางสาวสาธิมา ทานาเบ้ รองประธานมูลนิธิฯ และ พลตรีฉัตรไชย ประจุศิลป เลขานุการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นองค์กรสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเด่น จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. ) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( รมว.พม. ) เป็นผู้มอบโล่ฯ ซึ่งการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นหนึ่งในนโยบายของมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนถึงการช่วยเหลือในภาคประชาสังคมในมิติต่างๆ ผ่านองค์กรและภาคีเครือข่าย พร้อมปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กและเยาวชนไทยเติบโตเป็นอนาคตที่เข้มแข็งของประเทศชาติต่อไป

แพมเพิสและสิ่งของที่ทุกท่านร่วมบริจาคปัจจัยมาให้ผู้ป่วยผ่านมูลนิธิพุทธภูมิธรรม บัดนี้ ได้แจกแด่ผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว

มููลนิธิพุทธภูมิธรรม และภาคีเครือข่าย นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ประชาชนตามแนวชายแดน จ.สระแก้ว มอบทุนการศึกษาบุตรผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยฯ ที่เหยียบกับระเบิดในพื้นที่ตามแนวชายแดน จำนวน 12 ทุน ๆละ2,000 บาท มอบผ้าห่มกันหนาว และมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภคให้กับผู้ยากไร้ บุญของท่านสำเร็จแล้ว❗️ขอเชิญท่านโมทนาสาธุการรับบุญด้วยกันเทอญ สาธุๆๆ อนุโมทามิฯ

สร้างทานบารมีรับปีใหม่ #ไม่นอนทุกข์ #แชร์ไปได้บุญ❗️ เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยทานบารมีช่วยผู้ป่วยติดเตียง บริจาคแพมเพส แผ่นรอง ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ในโรงพยาบาลและชุมชนที่เดือดร้อนขาดแคลน

บริจาคข้าวของเครื่องใช้ให้กับชาวบ้านบนดอยอ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ กว่า 500ครัวเรือน #ชาวบ้านและเด็กๆมารอต่อแถวรับของกันด้วยความตื่นเต้น #ทั้งตื่นเต้นที่จะได้ของและตื่นเต้นที่ได้พบหลวงปู่คลาดหลวงปู่เทศน์สอนธรรมและอำนวยอวยพร ก่อนจะเริ่มแจกของ เราไปแจก 3 จุดคือ จุดที่ 1โรงเรียนบ้านใบหนา โรงเรียนบ้านใบหนา ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ แจกทั้งนักเรียน ทุกคนและชาวบ้านจำนวน 300 ครอบครัว จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านมหินหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ แจกนักเรียน ทุกคนและชาวบ้านจำนวน 100 ครอบครัว จุดที่ 3 โรงเรียนบ้านผาปูน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ แจกนักเรียนทุกคน และชาวบ้าน 100 ครอบครัว ...รอยยิ้มพิมพ์ใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ท่ามกลางความหนาวบนดอยขณะนี้อบอวลไปด้วยไออุ่นแลความเมตตาที่เต็มตื้นอยู่ในหัวใจ... ***การแจกนั้นสำหรับฆราวาสหญิงต้องแบมือรับของจากพระสงฆ์ที่จะโยนให้เบาๆ ไม่มีการจับของร่วมกันหรือเผลอถูกตัวพระสงฆ์ ซึ่งทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่น งดงาม ผ่านไปด้วยดี การเดินทางครั้งนี้ไม่ธรรมดา ใช้เวลาเดินทาง ขึ้นเขา เป็น 10 ลูก ระยะทาง 70 กิโลเมตร ทางสมบุกสมบัน บางคราข้างทางเป็นหุบเหว ใช้เวลา 4ชั่วโมง ขึ้นไปถึงที่พัก ไม่มีสัญญาณ และคลื่นใดๆ ไม่มีไฟ แต่ด้วยใจมุ่งมั่นทำให้การทำงานครั้งนี้ ก็ผ่านไปด้วย ด้วยความเรียบร้อย สำเร็จทุกประการ บุญสำเร็จแล้ว❗️ขอเชิญท่านโมทนาสาธุการด้วยกันเทอญ สาธุๆๆ อนุโมทามิฯ

พระอาจารย์ปู วัดป่าบ้านใหม่ เมตตาสื่อสารมา เรื่อง หลวงปู่คลาด ครุธัมโม ประธานสงฆ์วัดป่าบ้านใหม่ เมตตานำคณะสงฆ์ เดินทางไปแจกของให้ชาวเขาในพื้นที่ห่างไกล ที่อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18- 22 ธันวาคม 2566

กองกำลังบูรพาได้นำไปมอบเป็นทุนการศึกษาบุตรธิดาผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดในพื้นที่ตามแนวชายแดน จ.สระแก้วและได้ส่งกำลังใจและสนับสนับสนุนการช่วยเหลือในมิติต่างๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อาทิ เช่นการมอบถุงยังชีพ, การมอบทุนการศึกษา

มูลนิธิพุทธภูมิธรรมมอบเครื่อง อุปโภค บริโภค ให้กับนิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร มูลค่า 30,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 8 ตุลาคม 2566 ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ได้เดินทางไปมอบขนมและเยี่ยมเยียน เด็กและเยาวชน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้ง ให้กำลังใจ ผู้บริหาร เด็กและเยาวชน รวมถึง รับฟังข้อมูลเพื่อพิจารณาช่วยเหลือเด็ก-เยาวชน-สังคม ในอนาคต

เรือท้องแบนที่มูลนิธิพุทธภูมิธรรม มอบให้ไปได้ใช้ประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย​ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย และพื้นที่ใกล้เคียง

พิธีทักษิณานุปทาน ส่งดวงวิญญาณศพไร้ญาติ - เด็กแท้ง ไปบังเกิดในภพภูมิที่ดี และ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย” สำเร็จแล้ว

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ขอเชิญท่านร่วม “พิธีทักษิณานุปทาน ส่งดวงวิญญาณศพไร้ญาติ - เด็กแท้ง

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม สนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชน ในงานประกวด “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม”

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม เป็นตัวแทนทุกท่าน ร่วมสมทบทุนแจกข้าวสารร่วมกับคณะสงฆ์ 300 ถุง

เชิญชวนผู้มีใจบุญจิตโพธิสัตว์ทุกท่านร่วมทานบารมี ช่วยผู้เดือดร้อนส่งเสริมให้ได้เรียนหนังสือ

วันที่ 15 มกราคม 66มูลนิธิพุทธภูมิธรรมเป็นตัวแทนทุกท่าน ร่วมทำบุญ 120,000 บาท มอบเครื่องช่วยกู้ภัยอุบัติเหตุ (เครื่องตัดถ่าง), เครื่องวัดสัญญาณชีพ พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย แก่สมาคมกู้ภัยพรหมวิหารลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา สมาคมกู้ภัยพรหมวิหารลำทะเมนชัย จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ สาธารณภัยต่างๆ ซึ่งขณะนี้มีจำนวนผู้เดือดร้อนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ รถเข็นผู้ป่วยประจำรถ เครื่องช่วยกู้ภัยอุบัติเหตุ (เครื่องตัดถ่าง), เครื่องวัดสัญญาณชีพ พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนอุบัติเหตุทางถนนที่ต้องกู้ซากรถ ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอโมทนาสาธุการกับทุกท่าน สาธุๆๆ อนุโมทามิฯ

บุญของท่านสำเร็จแล้ว❗️มูลนิธิพุทธภูมิธรรมได้ทำการจัดส่งเรือท้องแบนความยาว 4.20 เมตร และเทรลเล่อร์บรรทุกเรือ ให้แก่สมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้​ จุดตรอน​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ เป็นที่เรียบร้อบแล้ว เรือ 1 ลำ สามารถช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้มากมาย ขอโมทนาสาธุการกับทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อเรือและเทรลเล่อร์บรรทุกเรือในครั้งนี้ ขออานิสงส์นี้เป็นพลปัจจัยกำเนิดเกราะแก้วคุ้มครองป้องกันทุกท่านจากภยันตรายทั้งภายนอกภายใน ให้มีชีวิตรุ่งเรืองมีความสุข ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมตราบถึงนิพพานเทอญ สาธุๆๆ อนุโมทามิฯ

วันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 65 มูลนิธิพุทธภูมิธรรม, มูลนิธิธรรมดี เป็นตัวแทนกัลยาณมิตร ร่วมพลังบุญ 100,000 บาท สมทบทุนโครงการจัดซื้อรถพยาบาลบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อบริจาคแด่โรงพยาบาลบ้านคา จ.ราชบุรี

วันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2565 ได้มีการประสาน ผู้บัญชาการกองพล ช่วยสนับสนุนจัดส่งทหาร 3 นาย ไปช่วยขนยาเพื่อส่งไปช่วยประเทศศรีลังกา ที่ธรรมสถานฯ วัดพระราม 9

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้